page best viewed in NETSCAPE  (click to download Netscape 6.0.) 
 
 click logo to enter
 
 
 
 
O, Saskia mijn liefde is
Het niet, waartegen zich teweer stelt
Mijn kunstenaarstrots, het is het leergeld
Aan alle vrouwen te betalen,
Die gladder zijn dan het vernis,
Die koel zijn als Semiramis,
Die als wij werken, ademhalen
.
                                                                                Simon Vestdijk